LOVIISAN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN
AMM.OS 25 RY

Sähköliiton jäsensivusto

Tervetuloa Loviisan Sähköalantyöntekijäin ammattiosaston sivustolle!Mutta mikä on ammattiosasto?

Sähköalojen ammattiliittoon kuuluu 125 ammattiosastoa eri puolilla Suomea. Ne muodostavat Sähköliiton toiminnan selkärangan, sillä liiton jäsenet ovat aina myös oman ammattiosastonsa jäseniä. Ammattiosastojen tärkein tehtävä on puolustaa jäsenten oikeuksia työelämässä. Yhdessä luottamusmiesten kanssa ne valvovat työehtosopimusten ja muiden työsuhteeseen liittyvien määräysten ja sopimusten noudattamista työpaikoilla. Osastot välittävät jäsenkunnan mielipiteitä myös tekemällä liiton sääntöihin ja työehtosopimuksiin liittyviä ehdotuksia edustajistolle ja hallitukselle. Ammattiosastojen perustoimintaan kuuluvat keväisin ja syksyisin pidettävät vuosikokoukset, joihin kaikki jäsenet voivat osallistua. Monilla osastoilla on myös runsaasti muuta toimintaa, jotka liittyvät virkistykseen, liikuntaan, harrastuksiin, nuorisoon ja hyväntekeväisyyteen. Lisätietoa osastojen toiminnasta saa osastojen vastuuhenkilöiltä, luottamusmiehiltä ja työpaikkojen ilmoitustauluilta.

Sinä hyödyt

Ammattiosastojen perustoimintaan kuuluvat keväisin ja syksyisin pidettävät vuosikokoukset, joihin kaikki jäsenet voivat osallistua. Osastolla on myös runsaasti muuta toimintaa, jotka liittyvät virkistykseen, liikuntaan, harrastuksiin, nuorisoon ja hyväntekeväisyyteen.

Me hyödymme

Mitä suurempi ammattiosasto, sitä enemmän pystymme vaikuttamaan. Meillä on jäseniä Sähköliiton edustajissa.

Paikallisesti

Osastot tarjoavat jäsenilleen muun muassa koulutusta ja vapaa-ajantapahtumia. Osasto hoitaa myös jäsenyyteen liittyvät asiat. Työpaikalla ammattiosaston edustajana toimii luottamusmies.

Ole meihin yhteydessä!